Hvem er omfattet af loven?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

lov om pligtaflevering vedrører fremstillere af følgende udgivelser

 


* Værker, som offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform (f.eks. bogtrykkere, bogbindere, producenter af CD-rom, video, dvd og fonogrammer)
      
* Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet (Internettet)
      
* Radio- og TV programmer
      
* Film, som er produceret med henblik på offentlig visning