Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

pligtaflevering af film


Afleveringspligten omfatter alle spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt reklamefilm, der har en dansk producent, og som enten er indspillet på dansk eller rummer en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark. Tilhørende reklamemateriale skal afleveres sammen med filmen. Filmens reklamemateriale omfatter fx stillbilleder, trailers og plakater.

Aflevering sker til Det Danske Filminstitut, som fungerer som pligtafleveringsinstitution. 

Afleveringspligten indebærer aflevering af filmens basismateriale i ubeskadiget stand og en ubrugt visningskopi, der afleveres senest 6 måneder efter første offentlige forevisning, samt en brugt visningskopi, der afleveres senest to år efter første offentlige forevisning. Såfremt offentlig forevisning ikke finder sted, afleveres basismateriale og to ubrugte visningskopier senest 6 måneder efter filmens færdiggørelse. Såvel brugte som ubrugte kopier skal afleveres i højest forekommende visningskvalitet.

For film i digitalt format afleveres det digitale basismateriale, der til enhver tid anses for bedst egnet til bevaring samt såvel en brugt som ubrugt visningskopi.

For så vidt angår film, der ikke har modtaget støtte til filmens produktion fra Det Danske Filminstitut, indebærer afleveringspligten ikke aflevering af filmens basismateriale, og afleveringspligtige kopier kan være brugte visningskopier i højest forekommende visningskvalitet.

Reklamefilm, der er produceret inden for en afgrænset periode, kan efter aftale med Det Danske Filminstitut afleveres samlet.

Afleveret materiale skal ledsages af oplysninger, der er nødvendige til identifikation m.v. af det afleverede. 

De afleverede film opbevares på Det Danske Filminstitut. 

Afleverede film, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut, kan under hensyntagen til bevaringsforpligtelsen vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i instituttets filmkulturelle virksomhed.

 

Pjece til udgivere og distributører af musik og film