Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

Hvad skal afleveres?

Hvem skal du aflevere til?

Hvordan foregår afleveringen?

Hvornår skal aflevering finde   sted?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvad skal afleveres


Materiale, som er afleveringspligtigt


Trykte udgivelser:

* bøger 
* aviser 
* blade 
* tidsskrifter 
* årbøger 
* beretninger 
* regnskaber 
* prislister 
* kataloger 
* pjecer 
* teaterprogrammer 
* foldere 
* løbesedler 
* noder 
* kort 
* billeder 
* plakater 
* køre- og fartplaner 
* produktbeskrivelser 
* glober 
* reliefkort 
* reklamer 
* salgsmateriale 
* postkort 


Mikroformudgivelser:

* mikrofiche 
* mikrofilm 


Fotografiske udgivelser:

* dias 
* papirbilleder 


Punktskriftudgivelser


Lydudgivelser:

f.eks.

* grammofonplader 
* kassettebånd 
* cd'er 


Videoproduktioner: 

f,eks.

* VHS bånd
* dvd'er 
* BluRay 

 

Lydbøger

er også afleveringspligtige, dog kun efter rekvisition

Kombinerede udgivelser: 

* kombinationer af to eller flere af ovenstående typer udgivelser 


Digitale værker på fysiske medier: 

* disketter 
* cd-rom 

* computerspil


Netudgivelser:

* Materiale som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (internettet) er omfattet af afleveringspligt 
* Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet 


Radio- og fjernsynsprogrammer:

* Danske radio- og fjernsynsprogrammer er omfattet af afleveringspligt
* Afleveringspligten opfyldes ved, at Statens Mediesamling optager programmerne


Film:

* spillefilm
* kort- og dokumentarfilm
* reklamefilm
der har en dansk producent, og som enten er indspillet på dansk eller rummer en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i DanmarkMateriale, som ikke er afleveringspligtigt


* nye, uforandrede optryk 
* pengerepræsentativer og værdipapirer 
* lokale eller andre særudgaver af tidsskrifter og blade, som udelukkende har stof tilfælles med et hovedblad 
* særtryk 
* skemaer, formularer bestemt til udfyldning 
* spillekort og spilleplader 
* emballager, brevpapir, visitkort, kuverter 
* kalendere uden redaktionel bearbejdning 
* litografier og andre etbladskunsttryk 
* edb-programmer 
* nyhedsbreve, der udelukkende udsendes via e-mail