Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

Hvad skal afleveres?

Hvem skal du aflevere til?

Hvordan foregår afleveringen?

Hvornår skal aflevering finde   sted?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvordan foregår afleveringen


Værker, der udgives som fysiske eksemplarer (bøger, tidsskrifter, CD-ROM'er, cd'er, dvd'er, BluRay o. lign.):


* Værkerne skal afleveres i 2 eksemplarer 
* Værkerne skal kun afleveres ét sted, til Det Kongelige Bibliotek eller til Statsbiblioteket (se her hvem der skal have hvad) 
* Det modtagende bibliotek betaler udgifterne til porto eller fragt. Bed om returpakkesedler på pligtaflevering.kbh@kb.dk (Det Kongelige Bibliotek) eller på pligtaflevering.aarhus@kb.dk (Statsbiblioteket) 
* For det trykte materiale gælder, at der skal afleveres samlet hvert halve år, men man kan få en aftale med den modtagende institution om en anden afleveringsrytme. Cd'er, dvd'er, BluRay o.lign. må gerne afleveres løbende.

Ansvarlig for afleveringen:

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse. 
Hvis der er tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at det sker - enten ved at de selv sørger for afleveringen, eller ved at de kontrollerer, at fremstilleren gør det. 

Typer af værker, der skal afleveres 

Eksempel på liste over, hvad der afleveres. Skabelon til udfyldning i Microsoft Word eller til kopiering.

Eksempel på pligtafleveringsskema når virksomheden ikke har fremstillet afleveringspligtige materialer. Skabelon til udfyldning i Microsoft Word eller til kopiering.

 

Den udfyldte skabelon kan sendes som vedhæftet Word-fil med en email eller udskrives og sendes pr. post.Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (internettet):


Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet. 

Der gælder ingen pligt til at give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om hjemmesider m.v., men registranten af et domænenavn skal efter påkrav give meddelelse om adgangskoder og lignende. Radio- og TV programmer:


Afleveringspligten opfyldes ved, at Statens Mediesamling optager programmerne. 

For så vidt angår optagelser af lokale radio- og fjernsynsstationers programmer kan det imidlertid af geografiske grunde være umuligt for Statens Mediesamling at optage programmerne direkte. Statens Mediesamlings vil søge at indgå aftale med de pågældende radio- og fjernsynsforetagender om aflevering af optagelser mod vederlag for de dermed forbundne udgifter.Film:

film på dvd, BluRay o.lign. se ovenfor


Aflevering sker til Det Danske Filminstitut, som fungerer som pligtafleveringsinstitution. 

Afleveringspligten indebærer aflevering af filmens basismateriale i ubeskadiget stand og en ubrugt visningskopi, der afleveres senest 6 måneder efter første offentlige forevisning, samt en brugt visningskopi, der afleveres senest to år efter første offentlige forevisning. Såfremt offentlig forevisning ikke finder sted, afleveres basismateriale og to ubrugte visningskopier senest 6 måneder efter filmens færdiggørelse. Såvel brugte som ubrugte kopier skal afleveres i højest forekommende visningskvalitet.