Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

pligtaflevering af værker, der udgives som fysiske eksemplarer

(bøger, tidsskrifter, cd-rom'er o. lign.):

 

 

* Værkerne skal afleveres i 2 eksemplarer 
* Værkerne skal kun afleveres ét sted, enten Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket (se her hvem der skal have hvad) 
* Det modtagende bibliotek betaler udgifterne til porto eller fragt. Bed om returpakkesedler på pligtaflevering.kbh@kb.dk eller pligtaflevering.aarhus@kb.dk 
* Sammen med de afleverede materialer skal man lægge 2 lister over, hvad der afleveres 
* Der skal afleveres samlet hvert halve år, men man kan anmode om at få en særlig aftale med det modtagende bibliotek, hvis det passer bedre 

Her kan ses en liste over typer af værker, der skal afleveres

Ansvarlig for afleveringen: 


Ansvarlig for afleveringen er den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse. 
Hvis der er tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at det sker - enten ved at de selv sørger for afleveringen, eller ved at de kontrollerer, at deres tekniske leverandør gør det.

 

 

Det Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafdeling forbeholder sig ret til at kassere værker, der tilsendes uopfordret, og som enten er dubletter af allerede modtaget materiale eller ikke er omfattet af pligtafleveringsloven.

Evt. spørgsmål kan rettes til email: pligtaflevering.kbh@kb.dk eller telefonisk på 91 32 47 26